Međunarodni dan prašuma (14. rujan)

Međunarodni dan prašuma

Danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan prašuma stoga smo priredili kratak tekst o prašumama – što su to prašume, kakve sve prašume razlikujemo, postoje li prašume u Hrvatskoj i kako su ugrožene. Samo maleni klik na naslov dijeli vas od svih hrvatskih prašuma!Podijelite Vaše mišljenje